Kolikšen doseg avtomobila zares potrebujemo?

16. november 2022

Sodeč po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije smo prebivalci Slovenije, stari od 15 do 84 let, v letu 2021 opravili povprečno po 2,2 poti na dan, kar je manj kot štiri leta pred tem (2,7 poti). Veliko pove tudi podatek, da se je v letu 2021 povečal delež tisti, ki na povprečen dan niso opravili nobene poti (v dolžini od 100 m do 300 km), teh je bilo namreč kar 24 odstotkov, kar je sedem odstotkov več kot leta 2017 (verjetni vzrok: epidemija covida-19).

Zakaj si želimo več kot dejansko potrebujemo?

Statistični podatki kažejo, da je bila povprečna pot v Sloveniji dolga 13,8 km in je trajala 23 minut. Po razdalji in trajanju so bile najkrajše poti, opravljene z namenom nakupovanja, kar nam pove, da gre verjetno za poti, ki jih dnevno opravljamo, kar pomeni, da na dnevni ravni zagotovo ne potrebujemo vozila z dosegom recimo 500 kilometrov. Zakaj torej velja prepričanje, da nam električna vozila s krajšim dosegom ne zadostujejo za vsakodnevne obveznosti? 

Električna vozila so idealna izbira za krajše radalje. Poleg manj negativnega vpliva na okolje, so tudi stroškovno učinkovita. Spomnimo, v zadnjem zapisu na naši spletni strani smo ugotavljali, da imamo v Sloveniji na sto kilometrov cest 3,3 električne polnilnice, glede na podatke Eurostata pa opazno raste tudi prodaja popolnoma električnih vozil, leta 2020 je bilo namreč registriranih 1750 novih 100-odstotno električnih avtomobilov, kar je precej več kot leta 2019 (695). Več o električni mobilnosti vam zaupamo v sklopu naše storitve eMobilnost.

Za mobilnost zaradi poslovnih opravkov porabimo dobre pol ure

Še en podatek, ki jasno kaže na to, da večina naših poti ni pretirano dolgih, kar pomeni, da za neovirano dnevno izkušnjo ne potrebujemo vozil z enormnimi dosegi. Povprečna dolžina poti zaradi poslovnih opravkov namreč v Sloveniji znaša 35,7 kilometra, za katero v povprečju porabimo 35 minut.

Zakaj smo danes ta zapis namenili obravnavani tematiki? Trendi se spreminjajo in prilagajajo dejanskim potrebam in temu sledimo tudi v ABmobilu. Storitve in produkte prilagajamo dejanskemu stanju in navadam, ki so se z generacijami in razvijajočo tehnologijo spremenile.

Namen storitev ABmobila je tako brezskrbna mobilnost, kot njen čimmanjši negativni vpliv na okolje in družbo, zato smo kot odgovor na dejansko stanje opravljenih poti zaradi poslovnih opravkov oblikovali storitvi EasyRent in eMobilnost, s katerima optimiziramo tako stroške mobilnosti vsakega podjetja, kot uporabniško izkušnjo voznikov. 

ABmobil

ABmobil smo mlado podjetje z izkušeno ekipo, ki ustvarja globalne trende učinkovite in okolju prijazne mobilnosti. Z več kot 25 leti izkušenj v avtomobilskem poslu najbolje omogočamo mobilnost uporabnikov, ki ne želijo biti le kupci vozila.

Array