WLTP standard koristi vozniku in okolju

6. oktober 2021

WLTP je okrajšava za Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, oziroma v slovenskem jeziku – globalno sprejet preizkusni postopek za osebna in lahka gospodarska vozila. Postopek se uporablja od 1. septembra 2017, odkar sodobna tehnologija s precej bolj dinamičnimi parametri preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi.

V čem WLTP dodaja vrednost?


1. Dejanska poraba

Če je NEDC (New European Driving Cycle – prejšnji standard, v EU v rabi od leta 1992) ustrezal laboratorijskemu preizkusu v teoretičnih razmerah in služil bolj za primerjavo različnih vozil med seboj, je WLTP ustvarjen za uporabnika. S povsem novimi in izboljšanimi parametri preizkusa, omogoča bolj natančno napoved dejanske porabe vozila. Standard WLTP namreč simulira realne pogoje pri vožnji in s tem zagotavlja občutno bolj realistične rezultate. Obenem pa WLTP ne upošteva zgolj različnih situacij in hitrosti v cestnem prometu, ampak tudi maso vozila in dodatno opremo.

Prikaz razlik med NEDC in WLTP merilnim postopkom.

2. Enaki standardi za vse, povsod

Z WLTP je omogočena primerljivost rezultatov, ne glede na to, če se test opravlja v Evropi, ZDA, v Aziji, ali pa Avstraliji. Dejstvo je, da je mobilnost prihodnosti zelena in k temu poleg proizvajalcev vozil, vse bolj stremijo tudi vozniki. Želja je torej enak rezultat testa za vozilo istega tipa, kjer koli na svetu (pri pravilnem upoštevanju merilnega postopka z WLTP). In s postopkom WLTP je omogočeno enotno določanje emisij izpušnih plinov in porabe energije za različne vrste pogona (bencin, dizelsko gorivo, stisnjeni zemeljski plin ali elektrika).

3. Pomemben korak za bolj zdravo okolje

Logika je povsem enostavna. Bolj realistični podatki o porabi pripomorejo k doseganju mednarodnih podnebnih ciljev in k manjši obremenitvi okolja. S kolektivno odločitvijo sodobne družbe po znižanju ogljičnega odtisa, je v središče razvoja vozil postavljeno zmanjšanje emisij CO2. WLTP omogoča preglednost v primerjavah porabe energije in emisij CO2 pri različnih vozilih, obenem pa se že kaže, da kar nekaj rezultatov odstopa od standarda NEDC, kar zaradi mednarodnih usmeritev in zavez pomeni, da bodo nekatere modele in njihove motorje morali prilagoditi.

Okolju lahko pomagamo samo skupaj. Kolektivno. Tudi pri ABmobilu smo zavezani k čim nižji obremenitvi za okolje, kar je osrednja vednota našega poslovanja. V sklopu naše zavezanosti smo razvili tudi 2 okolju prijazni storitvi; eMobilnost in EasyRent.

ABmobil

ABmobil smo mlado podjetje z izkušeno ekipo, ki ustvarja globalne trende učinkovite in okolju prijazne mobilnosti. Z več kot 25 leti izkušenj v avtomobilskem poslu najbolje omogočamo mobilnost uporabnikov, ki ne želijo biti le kupci vozila.

Array