Poslovni najemi

Zakaj dolgoročni poslovni najem?

 • Namen poslovnega najema vozil je podjetju privarčevati čas in denar, potreben za upravljanje z voznim parkom.
 • Razbremenimo vas stresa in porabe časa, ki ste ga do sedaj namenili upravljanju voznega parka. Temu namenjene človeške in finančne vire, pa lahko preusmerite v poslovne aktivnosti.
 • Strošek mesečnega najema je skozi celotno najemno obdobje fiksen in se ne spreminja, lahko pa zajema tudi vse stroške registracije, zavarovanja, servisiranja in vinjet.
 • Za vsa vozila v poslovnem najemu boste prejeli le en zbirni račun mesečno, kjer bodo posamezne postavke navedene ločeno. S tem vam olajšamo vodenje stroškov ter poenostavimo knjigovodstvo in obračun bonitet.
 • Poslovni najem vozila vam ne bremeni bilance kot dolgoročna obveznost, ampak se vodi kot izvenbilančna obveznost, kar ne omejuje vašega kreditnega potenciala, ki ga potrebujete za morebitne investicije.
 • Fiksna mesečna najemnina predstavlja predvidljiv strošek in bilančni odhodek, ki vam hkrati znižuje osnovo davka na dobiček.

 

Kdo so najpogostejši uporabniki dolgoročnega poslovnega najema?

 • Fizične osebe, ki želijo vozilo samo v uporabo in ne v lastništvo.
 • Podjetja z več vozili v voznem parku.
 • Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki si želijo upoštevati stroške najema brez obračunavanja amortizacije.
 • Storitvena podjetja z veliko dodano vrednostjo in z malo priznanimi stroški.
 • Javna podjetja vezana na terminsko določene proračune.
 • Tuja predstavništva.
 • Projektno vodena oz. terminsko omejena podjetja.

 

Katere storitve vam nudi  ABmobil d. o .o.?

 • Kratkoročni in dolgoročni najemi vozil

Podjetje ABmobil d. o. o. nudi tako kratkoročni, dnevni najem (ali t.i. rent-a-car) kot dolgoročni najem vozil za obdobje do pet let. Možnosti najema vozila prilagodimo potrebam stranke, s katero se individualno dogovorimo, kateri način je zanjo najbolj optimalen.

 • Svetovanje

Podjetjem svetujemo pri optimalni izbiri voznega parka. Obstoječi vozni park in način njegove uporabe analiziramo, nato pa pripravimo predlog optimalnega novega voznega parka, glede na potrebe stranke ter stanje na avtomobilskem trgu.

 • Nabava vozil

Podjetje ABmobil d. o. o. prevzame vso skrb glede nabave novih vozil – od naročila vozila, spremljanja pravočasne dobave, plačila vozila dobavitelju, do dostave registriranega, povsem pripravljenega vozila, na želeno lokacijo naročnika.

 • Zavarovanje

Vozila v najemu imajo osnovno zavarovanje z zavarovanjem oseb AO, AO+ in polni kasko zavarovanje z 1 % odbitno franšizo.

 • Reševanje škodnih primerov

 ABmobil d. o. o. v vašem imenu rešuje škodne primere vse od sprejetja škodnega primera, do popravila vozila pri naših pogodbenih partnerjih.

Reševanje škodnih primerov zajema:

 1. svetovanje pri nezgodi,
 2. organizacijo ogleda zavarovalnega cenilca in popis škode,
 3. komunikacijo z zavarovalnicami,
 4. strokovno popravilo v specializiranih servisnih delavnicah v skladu z navodili proizvajalca,
 5. zagotovljeno nadomestno vozilo za čas trajanja popravil.
 • Vzdrževanje vozil

Podjetje ABmobil d. o. o. zagotavlja vsa redna servisiranja vozil v času najema po specifikaciji in navodilih proizvajalca. Ob normalni uporabi oz. obrabi vozila storitev vključuje tudi potrošni material, kot so na primer zavorne obloge, metlice brisalcev, itd. . Vozilo bo ABmobil odpeljal na servis ter vam hkrati na želeno lokacijo pripeljal nadomestno vozilo za čas servisiranja.

 • Pnevmatike

Vozila so vedno opremljena glede na letni čas s pnevmatikami (letne/zimske), ki jih v homologaciji določa proizvajalec. Najem vključuje tudi strošek menjave, centriranja in hranjenja letnih/zimskih pnevmatik.

 • Pomoč na cesti 24/7

ABmobil d. o. o. vsem najemnikom na brezplačni telefonski številki zagotavlja 24-urno pomoč na cesti ter dostavo nadomestnega vozila v katerokoli državo EU ter v preostale države bivše Republike Jugoslavije.

 • Nadomestno vozilo

Vsi najemniki vozil imajo na voljo brezplačno vozilo v primeru rednega in izrednega servisa ali v primeru poškodbe vozila.

 • Odkup voznih parkov

Podjetje ABmobil d. o. o. svojim strankam nudi možnost odkupa obstoječega voznega parka podjetij. S tem podjetja razbremenimo potencialnega najemanja kreditov za osnovno dejavnost.

 • Prodaja rabljenih vozil

Našim strankam nudimo tudi pomoč pri prodaji rabljenih vozil, ureditev vseh administrativnih postopkov v zvezi s prodajo, pripravo vozila za prodajo, ureditev vseh morebitnih poškodb in urejanja poplačil s strani zavarovalnic.

 • ABmobil – onLine

Vsi dolgoročni najemniki imajo on-line dostop do pregleda svojega voznega parka preko internetne aplikacije. Nudimo možnost opreme vozila z GPS nadzorom, kar zagotavlja optimizacijo službenih poti ter porabe goriva. Preko aplikacije pa je možen tudi obračun potnih stroškov za posamezno vozilo.

Pokličite nas ali pošljite povpraševanje na naslov info@abmobil.si in z veseljem vam bomo pripravili informativno ponudbo ter odgovorili na vsa zastavljena vprašanja.

Back to top